ГРОМАДИ ОДЕЩИНИ
Чесно. Аргументовано. Своєчасно.

В об’єднаних громадах Одеської області збільшився показник надходжень власних доходів на одного мешканця, – аналіз

За підсумками І-го півріччя 2018 року середній показник надходжень власних доходів на 1-го мешканця по 25-ти ОТГ області збільшився на 675,2 грн (+61,9%) та склав 1765,З грн (у тому числі: по 11-ти ОТГ, утворених у 2015-2016 роках цей показник зріс на 18,5% та становить 1614,7 грн, а по 14-ти утворених у 2017 році – майже у 2,1 рази і становить 1869,4 грн).

Щодо динаміки надходжень місцевих податків зборів за І-ше півріччя 2018 року порівняно з І-м півріччям 2017 року, то найвищий темп зростання цих надходжень спостерігається по бюджету Куяльницької ОТГ (+75,7%), найнижчий рівень – по Балтській ОТГ, де надходження зменшилися на 9,5%.

Серед ОТГ області 20 громад отримують з державного бюджету базову дотацію, 3 перераховують реверсну дотацію. Найвищий рівень дотаційності у Мологівській громаді, у якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить 37,7%.

Найбільша питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ (без урахування трансфертів) припадає на бюджет Маразлїївської ОТГ – 50,4%, найменша – на бюджет Авангардівської ОТГ – 8,6% (по Таїровській ОТГ показник становить З,7%, однак він не відображає об’єктивного стану справ з огляду на те, що у громаді не обрано голову, відповідно не сформовано апарат управління ОТГ).

1

2

Матеріали підготовлено за підсумками виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2018 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International).

Перейти до вмісту