Порівняльний аналіз доходів бюджетів ОТГ Одещини

Порівняльний аналіз доходів бюджетів ОТГ розроблено в межах інформаційно-аналітичного забезпечення процесу добровільного об’єднання громад Одеської області, що здійснюється Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою». Метою даної публікації є не лише констатація показників виконання доходної частини бюджетів громад, а й, перш за все, ілюстрація порівняльних характеристик таких доходів та встановлення співвідношення між їх окремими групами у вертикальному (між різними ОТГ) та горизонтальному (всередині видів доходів однієї ОТГ) вимірах.

Важливим є те, що основна частина показників застосовується як у абсолютному, так і у відносному (відсотковому) значенні, що поглиблює наочність представлених порівняльних даних по ОТГ Одеської області.

Крім того, окремим завданням цього аналізу виступає дослідження якості системи планування доходів, яке досягається шляхом вивчення стану виконання річних планових показників за окремими групами надходжень.

Результати даної публікації будуть корисними для керівників, фінансистів та бухгалтерів ОТГ Одеської та інших областей, а також для громад, які поки що в процесі прийняття рішення щодо добровільного об’єднання (приєднання). Органи місцевого самоврядування інших областей можуть не тільки ознайомитися з рівнем фінансового забезпечення діяльності ОТГ Одещини, а й порівняти окремі аналітичні
індикатори з відповідними показниками бюджетів своїх громад.

 АНАЛІЗ